Resultaten

Het Door Dik en Dun (DDD)-programma is een groepsbehandeling voor kinderen van 8-12 jaar met overgewicht. Onderzoek van TNO, Kwaliteit van leven, wees uit dat kinderen die het DDD-programma volgden goede resultaten hebben gehaald.

* De uitslagen van deze TNO – evaluatie zijn verricht in het kader van het Gezond Gewicht programma in 2007 en 2008 in Den Haag. Klik hier of kijk voor de resultaten van het vervolgonderzoek onder nieuws.

Bijvoorbeeld:
• ze speelden meer buiten
• ze gingen meer bewegen
• hun BMI daalde
• ze dronken minder zoete drankjes
• hun eigen effectiviteit en gedragscontrole werd hoger.

De behandelingsfase van het DDD-programma duurt vier maanden, de nazorgfase bestaat uit negen maanden. Het doel van de behandeling is:
• stabiliseren van het gewicht
• verlagen van het vetpercentage
• vergroten van het inzicht in voedings- en beweeggewoonten
• vergroten van het zelfvertrouwen en zelfwaardering
• verbeteren van de conditie en kracht.

Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken. Zij leren hoe ze hun kind kunnen helpen bij het maken van de juiste voedselkeuzes, omgaan met verleiding en het versterken van het zelfvertrouwen.
Drie disciplines spelen een belangrijke rol tijdens de behandeling:
• diëtist
• fysiotherapeut
• counsellor/psycholoog/pedagoog.

Vanwege subsidies van gemeenten zijn de kosten voor deelname aan Door Dik en Dun niet hoog. Gemiddeld vragen we een eigen bijdrage van € 65,- per deelnemer voor het hele programma.

Het Door Dik en Dun programma is in 2004 gestart in Den Haag op initiatief van meerdere partijen. Deze partijen wilden hun krachten bundelen en samen betere zorg aanbieden aan ouders en kinderen. In deze werkgroep zaten de JGZ (Jeugdgezondheidszorg), een huisarts, diëtisten van de thuiszorg en diëtisten met een eigen praktijk, de afdeling sport van de gemeente Den Haag en kinderartsen. Elke partij kwam met zijn ‘eigen’ product: de kinderarts ontwikkelde een instrument om na te gaan of een kind dat te dik is, ook ziekten heeft. De JGZ ontwikkelde extra consulten voor ouders die vragen hadden over hun kind. Stichting Right Step ontwikkelde de groepsbehandeling Door Dik en Dun. De gemeente Den Haag heeft de plannen in zijn beleid opgenomen en een subsidie beschikbaar gesteld. Vervolgens zijn er pilotprogramma’s gestart, die uitvoerig getest zijn op inhoud, locatie en duur. Na bijstelling op een aantal punten draait het programma Door Dik en Dun nu in vijf gemeenten. Elke gemeente levert subsidie om het programma uit te voeren.

Raad van Advies:

Dhr.Prof.dr.ir. J.C. Seidell, Hoogleraar Voeding en Gezondheid, VUMC Amsterdam.
Dhr.Drs.J.A. de Wilde, jeugdarts JGZ/GGD Den Haag, voorheen TNO.
Dhr.Paul den Daas, eerder werkzaam bij een grote zorgverzekeraar, nu werkzaam bij Pfizer als Manager Zorg.
Dhr.Drs.M.W.A. Jongert, inspanningsfysioloog, TNO, Kwaliteit van Leven,Leiden.
Mw. F.Langens, huisarts en promovenda bij Dhr. Dr.J.J. van Binsbergen, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde.
Mw.Drs.C. Schaap, psycholoog, Docent Haagse Hogeschool.
Ellen Govers, diëtist, schakelfunctionaris Kenniscentrum Overgeiwcht, EMGO-instituut, VU,Amsterdam.
Irene Hofmeijer, kinderarts Ziekenhuis Bronovo Den Haag. Specialisatie ADHD en Obesitas.