Resultaten


Het Door Dik en Dun (DDD)-programma is een groepsbehandeling voor kinderen van 8-12 jaar met overgewicht. Onderzoek van TNO*, Kwaliteit van leven, wees uit dat kinderen die het DDD-programma volgden, goede resultaten hebben gehaald.

* De uitslagen van deze TNO – evaluatie zijn verricht in het kader van het Gezond Gewicht programma in 2007 en 2008 in Den Haag. Klik hier of kijk voor de resultaten van het vervolgonderzoek onder nieuws.

Bijvoorbeeld::
• ze speelden meer buiten
• ze gingen meer bewegen
• hun BMI daalde
• ze dronken minder zoete drankjes
• hun eigen effectiviteit en gedragscontrole werd hoger

De behandelingsfase van het DDD-programma duurt vier maanden, de nazorgfase beslaat negen maanden.
Het doel van de behandeling is:
• stabiliseren van het gewicht
• verlagen van het vetpercentage
• vergroten van het inzicht in voedings- en beweeggewoonten
• vergroten van het zelfvertrouwen en zelfwaardering
• verbeteren van de conditie en kracht

Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken. Zij leren hoe ze hun kind kunnen helpen bij het maken van de juiste voedselkeuzes, omgaan met verleiding en het versterken van het zelfvertrouwen.

Vier begeleiders spelen een belangrijke rol tijdens de behandeling:
• ouders
• diëtist
• fysiotherapeut/sportinstructeur
• psycholoog/pedagoog

Alle informatie over de opzet en uitvoering van het gezond gewicht programma in Den Haag, vind je op www.denhaag.nl/gezondgewicht